Trái phiếu SUNSHINE

Lãi suất 10,3%/năm, mức đầu tư từ 100 triệu

 • Tập đoàn: Sunshine Group
 • Tổ chức phát hành: Công ty CP Sunshine AM
 • Kỳ hạn trái phiếu: 4 năm
 • Ngày đáo hạn: 19/07/2025
 • Tổng mệnh giá phát hành: 1000 tỷ
 • Tài sản đảm bảo: Cổ phần ưu đãi, quyền tài sản, và quyền sử dụng đất.
 • Lãi suất: 10,3% / Năm
 • Kỳ trả lãi: Cuối kì đầu tư
 • Giá trị đầu tư tối thiểu: 100 triệu đồng
 • Kì hạn đầu tư: 4 – 6 – 9 – 12 – 15 tháng
 • Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty CP chứng khoán An Bình
 • Ngân hàng quản lý tài sản đảm bảo: Công ty CP chứng khoán KSS
 • Đại diện người sở hữu trái phiếu: Công ty CP chứng khoán KSS

TẢI tài liệu và thông tin tư vấn

Gửi trực tiếp qua Zalo / Viber / Email


  Gói đầu tư bạn quan tâm
  TẢI TÀI LIỆU & ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

  Gửi trực tiếp qua Zalo / Viber / Email

   Gói đầu tư bạn quan tâm