Câu hỏi thường gặp

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là một loại chứng khoán xác nhận Người sở hữu trái phiếu đang cho Doanh nghiệp phát hành trái phiếu vay.

Khi một doanh nghiệp cần huy động vốn để sản xuất kinh doanh, họ có thể lựa chọn :

 • Tăng vốn chủ sở hữu: Bằng cách phát hành cổ phần cho các cổ đông hiện hữu hoặc cổ đông mới.
 • Vay nợ: Doanh nghiệp có thể lựa chọn hai hình thức chính là vay ngân hàng ngắn/ dài hạn (1) hoặc phát hành Trái phiếu khi muốn vay dài hạn từ 1 năm trở lên (2)

Khi bạn mua trái phiếu do một doanh nghiệp phát hành, lúc này bạn là chủ nợ của doanh nghiệp đó. Trái phiếu có lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm và ít có rủi ro mất vốn hơn cổ phiếu. Trái phiếu doanh nghiệp là một sản phẩm rất hữu ích giúp nhà đầu tư có thêm lựa chọn chia trứng vào nhiều rỏ khi quản lý tài sản.

So sánh trái phiếu – Cổ phiếu – Tiền gửi

image

Sự khác biệt giữa trái phiếu và tiền gửi?

Khi bạn gửi tiền ở ngân hàng, rủi ro lớn nhất là khi ngân hàng phá sản bạn bị mất tiền gửi tại ngân hàng. Khi bạn mua trái phiếu doanh nghiệp, rủi ro lớn nhất là doanh nghiệp không trả được nợ dẫn đến bạn bị mất tiền cho vay. Rủi ro phá sản của doanh nghiệp thường cao hơn ngân hàng, bù lại lãi suất trái phiếu doanh nghiệp thường cao hơn lãi suất tiết kiệm.

So với tiết kiệm, trái phiếu là một loại chứng khoán có thể chuyển nhượng được cho các nhà đầu tư khác. Khi gửi tiết kiệm, nếu cần tiền trước hạn bạn cần yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm và chỉ được hưởng lãi không kỳ hạn. Khi đầu tư trái phiếu, nếu cần tiền bạn có thể bán lại cho nhà đầu tư khác và vẫn được hưởng mức lãi suất theo giá thị trường cho thời gian nắm giữ trái phiếu. Về khía cạnh này, trái phiếu linh hoạt và cho tỷ suất lợi nhuận tiềm năng cao hơn tiền gửi.

Sự khác biệt giữa trái phiếu và cổ phiếu?

Khi bạn đầu tư vào cổ phiếu, bạn là cổ đông của doanh nghiệp. Nếu giá cổ phiếu tăng, bạn sẽ được hưởng lợi về giá vốn. Ngoài ra bạn được hưởng cổ tức. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu rơi bạn sẽ chịu lỗ về giá vốn.

Khi bạn đầu tư vào trái phiếu, bạn là chủ nợ của doanh nghiệp. Nếu mọi việc bình thường, bạn sẽ nhận gốc và lãi trái phiếu theo đúng cam kết của doanh nghiệp. Nếu không may doanh nghiệp không trả được nợ, doanh nghiệp sẽ phải ưu tiên thanh lý tài sản để trả cho các chủ nợ trước khi trả cho cổ đông. Khi đầu tư trái phiếu, dù doanh nghiệp có lãi gấp nhiều lần thì lợi nhuận của bạn vẫn là lãi suất cố định doanh nghiệp cam kết khi đi vay. Bạn không được thực sự hưởng lợi khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng như trong trường hợp cổ phiếu. Do vậy, khi đầu tư trái phiếu việc đánh giá lợi nhuận của doanh nghiệp cao hay thấp không quan trọng bằng việc liệu doanh nghiệp có khả năng chắc chắn trả nợ hay không

Tại sao Tổ chức phát hành không đi vay ngân hàng mà lựa chọn phát hành trái phiếu?

Khác với một khoản vay, trái phiếu là một loại chứng khoán có thể chuyển nhượng được. Vì vậy, khi phát hành trái phiếu, doanh nghiệp có khả năng huy động vốn rộng hơn từ các nhà đầu tư phi ngân hàng như cá nhân, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, doanh nghiệp… Do vậy, việc phát hành trái phiếu nếu được thực hiện một cách đúng đắn sẽ giúp giảm áp lực tín dụng lên các ngân hàng thương mại, đồng thời tạo thêm sản phẩm đầu tư cho thị trường tài chính. Trái phiếu phù hợp với việc thực hiện các dự án đầu tư cho doanh nghiệp được nhận tiền một lần thay vì nhiều lần như tín dụng. Ngoài ra, phát hành trái phiếu giúp tăng độ nhận diện của doanh nghiệp trên thị trường tài chính.

Pháp luật có quy định cụ thể về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp không?

Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế. (Thay thế Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp) và Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu. (Còn hiệu lực đến ngày 14 tháng 02 năm 2021)

Có những loại rủi ro nào khi đầu tư trái phiếu

 • Rủi ro tín dụng: Nếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu mất khả năng trả nợ gốc / lãi, nhà đầu tư có thể phải gánh chịu rủi ro thua lỗ. Do vậy, việc lựa chọn các doanh nghiệp an toàn nên là ưu tiên hàng đầu khi đầu tư trái phiếu. Ấn vào đây để tìm hiểu thêm về cách lựa chọn các doanh nghiệp an toàn khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
 • Rủi ro thanh khoản: Trái phiếu thường có kỳ hạn dài. Nếu bạn đầu tư trái phiếu kỳ hạn dài nhưng có nhu cầu rút tiền trước hạn, hãy chắc chắn về khả năng bạn có thể rút tiền trước hạn, tính pháp lý cũng như là chi phí cho việc rút tiền trước hạn. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu về cách thức phòng ngừa rủi ro thanh khoản tại đây.
 • Rủi ro lãi suất: Sau khi đầu tư, nếu lãi suất tăng lên nhà đầu tư sẽ bị mất chi phí cơ hội có thể đầu tư ở mức lãi suất tốt hơn. Hầu hết các trái phiếu doanh nghiệp hiện tại đều có cấu trúc lãi suất thả nổi, được điều chỉnh theo thị trường nên rủi ro này không lớn.
 • Rủi ro pháp lý: Nhà đầu tư nên lựa chọn đơn vị tư vấn và phân phối trái phiếu uy tín để đảm bảo trái phiếu được phát hành đúng luật và có thể tiếp cận thông tin trái phiếu một cách minh bạch. Tìm hiểu thêm về triết lý “Minh bạch” tại HSC ở đây.

Chuyện gì xảy ra nếu tổ chức phát hành không trả được nợ ?

Khi bạn đầu tư vào trái phiếu, bạn là chủ nợ của doanh nghiệp. Nếu mọi việc bình thường, bạn sẽ nhận gốc và lãi trái phiếu theo đúng cam kết của doanh nghiệp. Nếu không may doanh nghiệp không trả được nợ, doanh nghiệp sẽ phải ưu tiên thanh lý tài sản để trả cho các chủ nợ trước khi trả cho cổ đông. Những chủ nợ cho vay có tài sản bảo đảm sẽ được quyền yêu cầu doanh nghiệp thanh lý tài sản bảo đảm để trả nợ cho mình trước. Các chủ nợ cho vay không có tài sản bảo đảm sẽ chỉ được quyền ưu tiên trả nợ trước các cổ đông. Do vậy, việc lựa chọn và đánh giá khả năng trả nợ của Tổ Chức Phát Hành đáng tin cậy là quan trọng nhất khi đầu tư trái phiếu. Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm về cách thức lựa chọn trái phiếu an toàn tại đây.

Rủi ro thanh khoản là gì?

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Nhà đầu tư không thể ngay lập tức bán được trái phiếu khi có nhu cầu tiền mặt, hoặc không bán được trái phiếu với mức giá như kỳ vọng, hoặc phải chi trả nhiều chi phí để bán được trái phiếu. Khi mua trái phiếu tại HSC và sử dụng gói thanh khoản Active, Nhà đầu tư sẽ được HSC cam kết môi giới thành công khi có nhu cầu bán trái phiếu với một mức tỷ suất lợi nhuận đạt kỳ vọng tối thiểu.

Giá trái phiếu có biến động không?

Giá trái phiếu tỷ lệ nghịch với lãi suất, lãi suất tăng thì giá trái phiếu sẽ giảm. Hầu hết các trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam có cấu trúc lãi suất thả nổi, do vậy khi lãi suất thị trường lên thì lãi suất trái phiếu cũng lên. Do vậy, rủi ro lãi suất được hạn chế đáng kể. Đối với các trái phiếu có lãi suất thả nổi, lãi suất trái phiếu sẽ biến động theo sự biến động của lãi suất tham chiếu (quy định tại các điều kiện và điều khoản của trái phiếu). Trường hợp lãi suất tham chiếu giảm, Nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu có thể không đạt được mức lãi suất như kỳ vọng ban đầu khi mua trái phiếu. Tuy nhiên, lúc này mặt bằng lãi suất thị trường cũng giảm, trái phiếu thông thường luôn đảm bảo có một mức phần bù rủi ro cộng thêm so với lãi suất tiền gửi.

Những điểm lưu ý khi chọn tổ chức phát hành

Lựa chọn đầu tư vào các Tổ Chức Phát Hành có khả năng trả nợ là yếu tố quan trọng nhất trong đầu tư trái phiếu. Nhà đầu tư cần lưu ý đánh giá các yếu tố sau:

 • Minh bạch: Nên lựa chọn các doanh nghiệp có thông tin minh bạch, tốt nhất là các doanh nghiệp niêm yết
 • Hoạt động kinh doanh: Nên lựa chọn các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh rõ ràng cụ thể, có dòng tiền thường xuyên ổn định, có lịch sử kinh doanh rõ ràng và vị thế trong ngành nổi trội. Ngoài ra, nên lựa chọn các ngành nghề kinh doanh phù hợp với chu kỳ kinh tế, ít sử dụng đòn bẩy.
 • Năng lực của ban quản trị: Nên khảo sát kĩ càng về kinh nghiệm, năng lực và uy tín của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành. Cơ cấu cổ đông với các cổ đông uy tín cũng là một điểm nên lưu tâm.
 • Tình hình tài chính: NĐT cần xem xét kĩ tình hình tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ nợ và các tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ Debt/ EBITDA. Nên lựa chọn các doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính thấp và doanh thu lợi nhuận tăng trưởng ổn định.

 

TOP 1 TRÁI PHIẾU ĐẦU TƯ AN TOÀN, LÃI SUẤT TỐT NHẤT HIỆN NAY

TRÁI PHIẾU TẬP ĐOÀN TÂN HOÀNG MINH

Lãi suất 11,5%/năm, mức đầu tư từ 50 triệu

 • Đơn vị phát hành: Tập đoàn Tân Hoàng Minh
 • Tài sản đảm bảo: Bằng bất động sản
 • Ngân hàng quản lý TSĐB: VIETINBANK
 • Công ty CP Chứng khoán AGRIBANK: Tổ chức tư vấn, đại lý phát hành, đại lý đăng ký, lưu ký trái phiếu, Đại diện người sở hữu trái phiếu.
 • Đầu tư: an toàn vượt trội
 • Kỳ hạn (tháng) linh hoạt: 1 - 3 - 6 - 9 - 12 - 24 - Đáo hạn
 • Lãi suất: lên tới 11,5%/năm
 • Trả lãi: Tự động hàng tháng/hàng quý vào tài khoản đăng ký
 • Liên hệ tư vấn đầu tư trái phiếu: 096 829 8686

TẢI TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN TƯ VẤN


  Gói đầu tư bạn quan tâm